WENZHOU HIGH SEA MACHINERY CO., LTD.

HSGN-450x2.png

Fully Automatic Biodegradable T-shirt Bag Making Machine

HSGN-450x2

 • 型号: HSGN-450x2

 • 制袋宽度: 200-380毫米

 • 制袋长度: 350-650毫米

 • 薄膜厚度: 0.008-0.05毫米

 • 生产速度: 250个/分x2道

 • 线速度: 120米/分

 • 筒料直径: 900毫米

 • 总功率: 12.5千瓦

 • 空压机: 6hp

 • 机械重量: 2600千克

 • 机械尺寸: 6.5x1.7x1.9米

ADDRESS: 7F-1, No.400, Sec. 1, ChangPing Rd., Beitun District, Taichung City 40652, Taiwan

地址:40652 台中市北屯區昌平路一段400號7樓之1

TEL : +886-4-24211768

FAX : +886-4-24221056

Copyright © 2017 CHING HWA Advertisement Co., Ltd.